loading

បណ្ណាល័យឯកសារ

- ព្រះរាជក្រម

  • ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសុខាភិបាល

    កាលបរិច្ឆេទ ៖ ២៧ ខែ​មេសា ២០១៩

  • ច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល

    កាលបរិច្ឆេទ ៖ ២៧ ខែ​មេសា ២០១៩

ឯកសារទាក់ទង