វគ្គខ្លី ជំនាញគ្រប់គ្រងអង្គភាពសាធារណៈ (វគ្គទី៥) និង ជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ (វគ្គទី៦) ឈប់ទទួលពាក្យ

សូមជូនដំណឹងដល់មន្ត្រីរាជការដែលមានបំណងចង់សិក្សា
វគ្គខ្លី ជំនាញគ្រប់គ្រងអង្គភាពសាធារណៈ (វគ្គទី៥) និង ជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ (វគ្គទី៦) ចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យចាប់ពីថ្ងៃទី៥ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ

បេក្ខជនអាចទាញយកឯកសារទៅបំពេញ តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនេះ

  • ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យ ៖ ថ្ងៃទី៥ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០
  • ថ្ងៃសិក្សា ៖ សៅរ៍-អាទិត្យ (វេនព្រឹក និងរសៀល)
  • ទីកន្លែង ៖​ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

វគ្គខ្លី៖ នវានុវត្តន៍ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ វគ្គទី៦ ឈប់ទទួលពាក្យ

សូមជូនដំណឹងដល់មន្ត្រីរាជការ ដែលមានបំណងចង់សិក្សា
វគ្គខ្លី៖ នវានុវត្តន៍ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ វគ្គទី៦
មេត្តាជ្រាបថា សាលាចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យ
ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

បេក្ខជនអាចទាញយកឯកសារទៅបំពេញ តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនេះ

  • ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យ ៖ ថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០
  • ថ្ងៃសិក្សា ៖ សៅរ៍-អាទិត្យ (វេនព្រឹក និងរសៀល)
  • ទីកន្លែង ៖​ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

ឯកឧត្តម យក់ ប៊ុនណា រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងជានាយកសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល បានចុះសួរសុខទុក្ខប...

ថ្ងៃទី២៤ ខែ​តុលា ២០២០

សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ លោក បឹង គឹមសឹង ដែលជាសិក្ខាកាម​ វគ្គគ្រប់គ្រងអង្គភាពសាធារណៈ​ ដែលបានន...

ថ្ងៃទី២៤ ខែ​តុលា ២០២០

សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ កម្មសិក្សាការី វគ្គវិក្រឹត្យការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ បន្ទប់ភ្នំពេញ ដែលបា...

ថ្ងៃទី២៤ ខែ​តុលា ២០២០

សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ លោក លោកស្រី ដែលបានឧបត្ថម្ភនូវថវិកា និងគ្រឿងបរិភោគ ដើម្បីចែកជូនដល់ប្...

ថ្ងៃទី២៣ ខែ​តុលា ២០២០

សូមជូនដំណឹងអំពី ការប្រឡងត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាពដើម្បីចូលរៀន វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ត​ ឆ្នាំ២០២១​ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ថ្ងៃទី១ ខែ​តុលា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល រៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើស សិស្សមន្ត្រីក្រមការលើកទី៩ ចំនួន ១២០នាក់ សម្រាប់កា...

ថ្ងៃទី៦ ខែ​សីហា ២០២០

សមិទ្ធផលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល​