loading

បណ្ណាល័យឯកសារ

- អត្ថបទច្បាប់គតិយុត្ត

  • ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលឆ្នាំ២០១៩

    កាលបរិច្ឆេទ ៖ ២៧ ខែ​មេសា ២០១៩

  • ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសុខាភិបាល

    កាលបរិច្ឆេទ ៖ ២៧ ខែ​មេសា ២០១៩

  • ច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល

    កាលបរិច្ឆេទ ៖ ២៧ ខែ​មេសា ២០១៩

ឯកសារទាក់ទង