loading

ព័ត៌មានលម្អិត

យើងត្រូវមានការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃទីផ្សារពលកម្ម និងកាន់តែខ្ពស់