loading

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល

ការបណ្តុះបណ្ដាលបន្ត

វគ្គនវានុវត្តន៍ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ
វគ្គជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ
វគ្គជំនាញគ្របគ្រងអង្គភាពសាធារណៈ
វគ្គជំនាញតាក់តែងលិខិតរដ្ឋបាល និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
វគ្គការតាក់តែងលិខិតរដ្ឋបាលនិងបទដ្ឋានគតិយុត្ត (សម្រាប់មន្ត្រីខុទ្ទកាល័យ នៃបណ្ដាញខុទ្ទកាល័យ)
វគ្គថ្នាក់ដឹកនាំ និងគណៈគ្រប់គ្រងជាស្ត្រី(សម្រាប់ឋានៈ អគ្គនាយករង អគ្គនាយក អនុរដ្ឋលេខាធិការ រដ្ឋលេខាធិការ)
វគ្គជំនាញរៀបចំថវិកាក្នុងអង្គភាពសាធារណៈ
វគ្គមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ និងមធ្យម ក្រសួងបរិស្ថាន​
វគ្គមន្ត្រីកម្រិតគ្រប់គ្រង និងមន្រ្តីកម្រិតប្រតិបត្តិ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌​
វគ្គគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានសិក្សាជានាយកសាលា​
វគ្គពង្រឹងសមត្ថភាពមន្រ្តីអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
វគ្គវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការ
វគ្គសេវាសាធារណៈ
វគ្គយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណនិងកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ
វគ្គការងារការិយាល័យ
វគ្គក្រមសីលធម៌មន្ត្រីរាជការ
វគ្គអក្សរសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីកាកបាទក្រហម