រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងទេសចរណ៍ ទៅពិនិត្យ​ស្តង់ដា​ទេសចរណ៍​សហគមន៍ (ថ្ងៃទី 10-01-2017, ម៉ោង 08:30:AM)
ភ្នំពេញ: នៅ​ថ្ងៃទី​១៧ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៧ លោក ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងទេសចរណ៍ បាន​ដឹកនាំ​គណៈប្រតិភូ​ក្រសួងទេសចរណ៍​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​ថ្នាក់​រដ្ឋមន្ត្រី​ទេសចរណ៍​អាស៊ាន​លើក​ទី​២០ និង​កិច្ចប្រជុំ​ពាក់ព័ន្ធ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១៧ ដល់ ថ្ងៃទី ២០ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៧ នាឱកាស​វេទិកា​ទេសចរណ៍​អាស៊ាន ឆ្នាំ​២០១៧ នៅ​ប្រទេស​សឹង្ហ​បុរី ។ ប្រភព - See more at: http://www.cen.com.kh