ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគររូបនីយកម្ម និងសំណង់ អញ្ជើញធ្វើបាឋកថា ស្តីពី «វិស័យដីធ្លី​និងសំណង់» ថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧
ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគររូបនីយកម្ម និងសំណង់ អញ្ជើញធ្វើបាឋកថា ស្តីពី «វិស័យដីធ្លី​និងសំណង់» ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្រ្តីរាជការ កម្មសិក្សាការីមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ មន្រ្តីមធ្យម និងសិស្សមន្រ្តីក្រមការទាំងអស់របស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល នៅថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ៨:៣០នាទី ព្រឹក នៅសាលប្រជុំលេខ ៨០៣ ជាន់ទី៨ នៃទីស្ដីការក្រសួងរៀបចំដែនដី នគររូបនីយកម្ម និងសំណង់