សារជូនចំពោះជនរួមជាតិកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធនឹង " តំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក " ត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក ថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧
សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ផ្ញើសារជូនចំពោះជនរួមជាតិកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធនឹង តំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក ។ សម្ដេចតេជោស្នើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមអបអរសាទរការដាក់តំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក...។