កម្មវិធីសិក្ខាសាលា ស្ដីពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល «ការកសាងសមត្ថភាពក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំដើម្បីអនុវត្តកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនៅប្រទេសកម្ពុជា» ថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨
ថ្ងៃច័ន្ទ ៧កើត ខែជេស្ធ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស.២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល កម្មវិធីសិក្ខាសាលា ស្ដីពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល «ការកសាងសមត្ថភាពក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំដើម្បីអនុវត្តកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនៅប្រទេសកម្ពុជា» ឧទ្ទេសនាមដោយ៖ Doctor George Odhiambo សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលី