សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលបានរៀបចំ សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពី " ការធ្វើទំនើបកម្ម កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលរបស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល " ថ្ងៃទី0៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃចន័្ទ ០១ រោច ខែមិគសិរ ឆ្នាំរកា ព.ស. ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ០៤ ខែធ្នូ គ.ស. ២០១៧ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលបានរៀបចំ សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពី " ការធ្វើទំនើបកម្ម កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលរបស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល " ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ ឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ឌិត ពេជ្រ ប៊ុនធិន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ នាថ្ងៃទី៤-៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ នៅភោជនីដ្ឋានទន្លេបាសាក់២