សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាម បានរៀបចំពិធី បរិចាគឈាម ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម យក់ ប៊ុនណា ថ្ងៃទី0១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃសុក្រ ១២ កើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំរកា ព.ស. ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ០១ ខែធ្នូ គ.ស. ២០១៧ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាម បានរៀបចំពិធី បរិចាគឈាម ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម យក់ ប៊ុនណា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងជានាយកសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ព្រមទាំងលោកជំទាវ ដោយមានការចូលរួមពី កម្មសិក្សាការីជាន់ខ្ពស់ និងមធ្យម ឆ្នាំ២០១៧